ŠKOLNÍ DRUŽINA V ŘÍJNU

V říjnu jsme se pustili do plnění prvního úkolu s názvem ,, U Provazníčka doma“.
Měsíční obsah celého bloku se skládal z těchto celků: Režim dne: besedujeme o tom, co nás baví nejvíce a co děláme neradi, rozlišujeme povinnosti a zábavu, vymýšlíme modelové situace a odhadujeme čas strávený nad činnostmi, vytváříme denní režim.
Moje bydliště: Na vycházkách se orientujeme v bydlišti dětí, všímáme si občanské vybavenosti , seznamujeme se s možností přepravy ve městě a s provozem autobusového nádraží, orientujeme se v jízdním řádu, hrajeme si na dopravu.
Moje město: Seznamujeme se s institucemi ve městě ( MěÚ, pošta, policie, nákupní střediska, peněžní ústavy, nemocnice a lékárny, školy ).Vyhledáváme informace na internetu, vytváříme jednoduchou mapku města.
Život ve městě: Seznamujeme se s kulturním a sportovním životem v našem městě a s místy pro oddych a rekreaci ( Dům kultury, DDM, muzeum, knihovna, kino, krytý plavecký bazén, sportovní areál, lesopark ).

Činnosti:
Výtvarně zájmová: Podzimní omalovánky a mandaly, návrh loga oddělení, námětová práce ,,Moje město Orlová“, halloveenská výzdoba oddělení.
Sportovní: Míčové hry v Tv i venku, jízda na kárách.
Společenskovědní: Znalost adresy bydliště, adresa školy, sestavení režimu dne, profese pracující v noci, pracovní listy s úkoly, sledování pořadu ,, Mistr E “ o etiketě.
Rekreační: Vycházky do okolí bydliště, orientace na V. etapě, pobyt na zahradě, hry venku.
Estetická zájmová: Pantomima povolání, sportů, hra na průvodce městem a na dopravu.
Přírodovědná: Pozorování změn v podzimní přírodě, sběr listů a přírodnin.
Pracovní zájmová: Skládaný a stříhaný duch, netopýr s kolíčkem na prádlo, výroba hodin s koláží s obrázky, stříhaný netopýr.FOTO
Za ŠD I. Uherková

Informace k příjezdu
Informace k příjezdu
Informace k příjezdu
Informace k příjezdu
Odjezd ze soustředění 18.10.2019
Info ze soustředění
Soustředění DPS
ZŠ K. Dvořáčka - hledáme učitele 2. stupně
Zápis do kroužků školní družiny
ZÁPIS DO ŠKOLNÍ DRUŽINY PRO ŠKOLNÍ ROK 2019/2020
Termíny výběru stravného na školní rok 2019/2020
Kroužek fyziky a chemie ZŠ K. Dvořáčka ve vysokoškolských laboratořích
VÝLET ZA SBĚR
MATEMATICKÁ SOUTĚŽ 1. TŘÍD
VÝLET DO ZOO
Zpívám, zpíváš, zpíváme!
Motýli a květiny v ŠD
POLICIE V ŠD
ŠKOLNÍ DRUŽINA V DUBNU A KVĚTNU
Jarní koncert DPS
Schůzka rodičů budoucích prvňáčků
Info z švp
Krajské kolo ve vybíjené 5. tříd
Besídka pro maminky
Sněženka dává hattrick!
SETKÁNÍ S OBČANY
Sluníčko zpívalo v Cholticích
I prvňáci už umí recitovat
Den Země na ZŠ K.Dvořáčka
Krajská přehlídka DPS v Orlové
Březen v ŠD aneb VÝPRAVA DO DRAČÍNA
VÝTVARNÉ TVOŘENÍ S RODIČI V 1.B
Podpora polytechnického vzdělání na ZŠ K.Dvořáčka
Velký školní turnaj SUPERFARMÁŘE v ŠD
Karneval se letos konal bez přítomnosti rodičů. Zkusili jsme změnu.
Leden a únor v ŠD aneb Na novém místě a Koncert
ALL STAR pro dobrou věc
Ples žáků 2. stupně
ŠIKULOVÉ na ZŠ K. Dvořáčka
Zápis do kroužků školní družiny
Naši mladí šachisté
Prosinec – Nad oblaky
Školní družina v listopadu
FyzShow tentokrát s hudbou
Pěvecký sbor Kopretina zpívá Bratislavě
ŠKOLNÍ DRUŽINA V ŘÍJNU 2018
Halloween na ZŠ K.Dvořáčka
100 let ČSR na ZŠ K.Dvořáčka
Volné pracovní místo – VYCHOVATELKA ŠKOLNÍ DRUŽINY
Odjezd ze soustředění 19.10.2018
Info - soustředění DPS
Ve školním roce 2018/2019 pracují v ŠD tato oddělení
Oznámení o zrušení zvláštního režimu v ŠD
Info pro veřejnost
Rekonstrukce MŠ
Termíny výběru stravného na školní rok 2018/2019
Veselý den ve školní družině
PRVŇÁČCI 2018/2019 – organizace vyučování
ZŠ K.Dvořáčka ve „Škole v přírodě“
ŠKOLNÍ DRUŽINA V KVĚTNU
Spolupráce ZŠ K. Dvořáčka a MP Orlová
Úspěch kluků ze ZŠ K.Dvořáčka na soutěži ke Dni Země
Jarní koncert
BĚH OSVOBOZENÍ
Dopravní soutěž mladých cyklistů
Beseda se strážníkem
ŠKOLNÍ DRUŽINA V DUBNU
VOLNO ŘEDITELE ŠKOLY
UPOZORNĚNÍ
Dětské sbory soutěžily v Domě kultury
Školní družina v březnu 2018
Ročníkové kolo recitační soutěže
Info z návratu ze soustředění
Info soustředění
Info - soustředění DPS
Info - soustředění DPS 19.3.
Info - soustředění DPS
Školní kolo recitační soutěže
Recitační soutěž 3. tříd
Školní družina v únoru
Karneval ve školní družině
Hurá do městského kola!
DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ 13.3.2018
Recitační soutěž 5.B
Zápisové lístky pro žáky, kteří vycházejí ze ZŠ!!!
Školní družina v lednu
ZŠ K.Dvořáčka – Postup do krajského kola
ZŠ K.Dvořáčka na lyžáku
Po-Vánoční vystoupení BETLÉM
TERMÍN VÝBĚRU ÚPLATY NA NEINVESTIČNÍ NÁKLADY ŠD
Vánoční posezení v ŠD
Školní družina v prosinci
Sněženka ve vánoční Praze
Jedeme do finále
DPS Sluníčko zpívalo na ,, Vánočních akordech “
Mikulášské odpoledne v ŠD
ŠD v listopadu
Svačinový den ve 3.B
Třetí A opět bruslí.
Hoši uspěli
DPS Sluníčko v Bělotíně
UPOZORNĚNÍ
Fun Day ve 3.B
Podzimní tvoření ve 3.B
ŠKOLNÍ DRUŽINA V ŘÍJNU
Ozdravný pobyt
Sněženka si na soustředění „mákla“
Info ze soustředění 17.10.
VOLNO ŘEDITELE ŠKOLY
Malování triček na ZŠ K.Dvořáčka
Stali jsme se PATRONY
Zápis do kroužků při školní družině
Zápis do dětského folklorního souboru Olšina a Olšinka
Termíny výběru stravného na školní rok 2017/2018
PODĚKOVÁNÍ NAŠÍ ŠKOLE


Copyright © 2008 ZŠ Karla Dvořáčka, Orlová - Lutyně webdesign  Tomáš PiprekBarbara Širocká 
19. 10. 2019