Školní družina v prosinci

V prosinci plnily děti třetí úkol s názvem ,, Provazníček se ztratil“. Motivací byly dva příběhy s těmito názvy: ,, Jak se Provazníčkovi splnilo velké přání“ a ,, Jak se Provazníčkovi stýskalo“.
Seznámili jsme se s těmito tématickými celky:
Neživá příroda, vzduch, voda, půda: Význam neživé přírody pro život na Zemi, koloběh vody v přírodě, změny skupenství, pokusy z vodou a s vlastnostmi vzduchu. Hledáme, co žije v půdě a poznáváme znečišťovatele vody, vzduchu a půdy.
Kde bydlí naše rodiny: Různé typy rodinného bydlení, estetické a funkční prostředí domova. Vyprávíme si příběhy z našeho domu, pomyslně zařizujeme svůj pokoj a vymýšlíme různé varianty, učíme se psát adresu.
Vztahy v rodině: Život v rodině, dělba práce a postavení členů v rodině, seznámení se starými slezskými lidovými zvyky, zpěv koled a recitace básní se zimní tématikou. Vyprávění o zvycích v rodinách dětí, příprava vánočního posezení u stromečku.

ČINNOSTI:
Pracovně zájmová: Vánoční prostřihovánka z barevného papíru, řetěz z papíru, hvězda s ornamenty, výroba ozdob na stromeček, dekorace k výzdobě oken, výroba adventního věnce.
Výtvarně zájmová: Ryba z papíru s dekorací stříbrným fixem, námětová práce ,, Můj dům, můj byt“, omalovánky s vánoční tématikou.
Estetická zájmová: Vánoční výzdoba, estetizace třídy , společné zhotovení nástěnek.
Rekreační: Turnaj ve stolních hrách.
Odpočinková: Četba z knihy ,,Vánoční pohádky a povídky“ a ,,Vánoční pohádky z celého světa“, Videopohádky o Mikulášovi a sv. Lucii.
Sportovní zájmová: Míčové hry s pravidly v tělocvičně.
Hudební zájmová: Poslech a zpěv koled.
FOTO

Za ŠD I. Uherková

Odjezd ze soustředění 19.10.2018
Info - soustředění DPS
Ve školním roce 2018/2019 pracují v ŠD tato oddělení
Oznámení o zrušení zvláštního režimu v ŠD
Info pro veřejnost
Spolupráce ZŠ a Domova pro seniory
Rekonstrukce MŠ
Termíny výběru stravného na školní rok 2018/2019
ZÁPIS DO ŠKOLNÍ DRUŽINY pro školní rok 2018/2019
Veselý den ve školní družině
PRVŇÁČCI 2018/2019 – organizace vyučování
ZŠ K.Dvořáčka ve „Škole v přírodě“
ŠKOLNÍ DRUŽINA V KVĚTNU
Sněženka v Jablonci
Info: Škola v přírodě
Spolupráce ZŠ K. Dvořáčka a MP Orlová
Úspěch kluků ze ZŠ K.Dvořáčka na soutěži ke Dni Země
Jarní koncert
DEN ZEMĚ na ZŠ K.Dvořáčka
BĚH OSVOBOZENÍ
Dopravní soutěž mladých cyklistů
Beseda se strážníkem
ŠKOLNÍ DRUŽINA V DUBNU
VOLNO ŘEDITELE ŠKOLY
UPOZORNĚNÍ
Dětské sbory soutěžily v Domě kultury
Školní družina v březnu 2018
Ročníkové kolo recitační soutěže
Info z návratu ze soustředění
Info z návratu ze soustředění
Info soustředění
Info - soustředění DPS
Info - soustředění DPS 19.3.
Soutěž ve znalostech svého města
Info - soustředění DPS
Úspěch našich matematiků
Školní kolo recitační soutěže
Recitační soutěž 3. tříd
Školní družina v únoru
Karneval ve školní družině
Hurá do městského kola!
DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ 13.3.2018
Recitační soutěž 5.B
Zápisové lístky pro žáky, kteří vycházejí ze ZŠ!!!
Školní družina v lednu
ZŠ K.Dvořáčka – Postup do krajského kola
ZŠ K.Dvořáčka na lyžáku
Po-Vánoční vystoupení BETLÉM
TERMÍN VÝBĚRU ÚPLATY NA NEINVESTIČNÍ NÁKLADY ŠD
Vánoční posezení v ŠD
Školní družina v prosinci
Úspěch našich přírodovědců
Sněženka ve vánoční Praze
Jedeme do finále
DPS Sluníčko zpívalo na ,, Vánočních akordech “
Mikulášské odpoledne v ŠD
ŠD v listopadu
Svačinový den ve 3.B
Výtvarné tvoření s rodiči
Naši deváťáci jsou nejlepší
Třetí A opět bruslí.
Hoši uspěli
DPS Sluníčko v Bělotíně
UPOZORNĚNÍ
Poděkování
Kloboukový den ve 3.B
Halloween
Fun Day ve 3.B
Podzimní tvoření ve 3.B
ŠKOLNÍ DRUŽINA V ŘÍJNU
Ozdravný pobyt
Sněženka si na soustředění „mákla“
Soustředění DPS 18.10. - Info č.3
Info ze soustředění 17.10.
Soustředění DPS
VOLNO ŘEDITELE ŠKOLY
Malování triček na ZŠ K.Dvořáčka
Stali jsme se PATRONY
Zápis do kroužků při školní družině
Zápis do dětského folklorního souboru Olšina a Olšinka
Termíny výběru stravného na školní rok 2017/2018
PODĚKOVÁNÍ NAŠÍ ŠKOLE
SBĚROVÁ SOUTĚŽ


Copyright © 2008 ZŠ Karla Dvořáčka, Orlová - Lutyně webdesign  Tomáš PiprekBarbara Širocká 
19. 10. 2018