Školní družina v prosinci

V prosinci plnily děti třetí úkol s názvem ,, Provazníček se ztratil“. Motivací byly dva příběhy s těmito názvy: ,, Jak se Provazníčkovi splnilo velké přání“ a ,, Jak se Provazníčkovi stýskalo“.
Seznámili jsme se s těmito tématickými celky:
Neživá příroda, vzduch, voda, půda: Význam neživé přírody pro život na Zemi, koloběh vody v přírodě, změny skupenství, pokusy z vodou a s vlastnostmi vzduchu. Hledáme, co žije v půdě a poznáváme znečišťovatele vody, vzduchu a půdy.
Kde bydlí naše rodiny: Různé typy rodinného bydlení, estetické a funkční prostředí domova. Vyprávíme si příběhy z našeho domu, pomyslně zařizujeme svůj pokoj a vymýšlíme různé varianty, učíme se psát adresu.
Vztahy v rodině: Život v rodině, dělba práce a postavení členů v rodině, seznámení se starými slezskými lidovými zvyky, zpěv koled a recitace básní se zimní tématikou. Vyprávění o zvycích v rodinách dětí, příprava vánočního posezení u stromečku.

ČINNOSTI:
Pracovně zájmová: Vánoční prostřihovánka z barevného papíru, řetěz z papíru, hvězda s ornamenty, výroba ozdob na stromeček, dekorace k výzdobě oken, výroba adventního věnce.
Výtvarně zájmová: Ryba z papíru s dekorací stříbrným fixem, námětová práce ,, Můj dům, můj byt“, omalovánky s vánoční tématikou.
Estetická zájmová: Vánoční výzdoba, estetizace třídy , společné zhotovení nástěnek.
Rekreační: Turnaj ve stolních hrách.
Odpočinková: Četba z knihy ,,Vánoční pohádky a povídky“ a ,,Vánoční pohádky z celého světa“, Videopohádky o Mikulášovi a sv. Lucii.
Sportovní zájmová: Míčové hry s pravidly v tělocvičně.
Hudební zájmová: Poslech a zpěv koled.
FOTO

Za ŠD I. Uherková

Po-Vánoční vystoupení BETLÉM
TERMÍN VÝBĚRU ÚPLATY NA NEINVESTIČNÍ NÁKLADY ŠD
Vánoční posezení v ŠD
Školní družina v prosinci
Úspěch našich přírodovědců
Sněženka ve vánoční Praze
Jedeme do finále
DPS Sluníčko zpívalo na ,, Vánočních akordech “
Mikulášské odpoledne v ŠD
ŠD v listopadu
Svačinový den ve 3.B
Výtvarné tvoření s rodiči
Naši deváťáci jsou nejlepší
Třetí A opět bruslí.
Hoši uspěli
DPS Sluníčko v Bělotíně
UPOZORNĚNÍ
Poděkování
Kloboukový den ve 3.B
Halloween
Fun Day ve 3.B
Podzimní tvoření ve 3.B
ŠKOLNÍ DRUŽINA V ŘÍJNU
Ozdravný pobyt
Sněženka si na soustředění „mákla“
Soustředění DPS 18.10. - Info č.3
Info ze soustředění 17.10.
Soustředění DPS
VOLNO ŘEDITELE ŠKOLY
Malování triček na ZŠ K.Dvořáčka
Stali jsme se PATRONY
Zápis do kroužků při školní družině
Zápis do dětského folklorního souboru Olšina a Olšinka
Termíny výběru stravného na školní rok 2017/2018
PODĚKOVÁNÍ NAŠÍ ŠKOLE
SBĚROVÁ SOUTĚŽ


Copyright © 2008 ZŠ Karla Dvořáčka, Orlová - Lutyně webdesign  Tomáš PiprekBarbara Širocká 
23. 01. 2018