ŠKOLNÍ DRUŽINA V DUBNU

Duben byl zaměřen hlavně na oblast dopravní výchovy. Děti plnily sedmý úkol s názvem ,, Provazníček zachraňuje“. Motivací byly kapitoly ,,Jak Provazníček málem přišel o hrací náprstek“ a ,,Jak provazníček osvobodil levhartí maminku“.
Jednotlivé celky obsahovaly tato témata :
Doprav kdysi a dnes: Cestování kdysi a dnes, historie dopravních prostředků, obrázky starých dopravních prostředků, druhy dopravy.
Dopravní výchova – jsem chodec, cyklista: Smysl dopravního značení, druhy dopravních značek, základní značky pro chodce a cyklisty, povinná výbava kola, pravidla pro jízdu na kole, dodržování pravidel silničního provozu.
Ochrana zdraví, práce policisty a hasiče: Hledání příčin dopravních nehod, seznámení s obsahem práce policisty, hasiče, hra scének z tohoto prostředí, beseda o předcházení patologickým jevům.
Základy první pomoci, práce lékaře a zdravotní sestry: Seznámení s náplní práce lékaře a zdravotní sestry, příčiny zbytečných úrazů, ošetření běžných poranění a opatření k zajištění základních životních funkcí, beseda o škodlivých návycích ohrožujících život, důležitá telefonní čísla, integrovaný záchranný systém.
ČINNOSTI
Odpočinková činnost: Četba z dětských knih, hry dle výběru dětí, DVD,, Krtek a autíčko“.
Rekreační činnost: Pobyt venku, hry na zahradě, vycházka k silnici.
Výtvarně zájmová: Malba dopravních prostředků vodovými barvami, návrh plakátu s dopravní tématikou, dopravní omalovánky, vybarvování dopravních značek.
Pracovně zájmová: Dopravní vystřihovánky, zhotovení modelu policejního vozu, auta z papíru a odpadového materiálu.
Společenskovědní zájmová: Pracovní listy s dopravní tématikou ( co je vpravo, vlevo, najdi cestu, objev dopravní prostředek), ověření dopravních znalostí.
Sportovní: Míčové a pohybové hry v TV, jízda na kárách.
Estetická zájmová: Pantomima a scénky z dopravy, u lékaře.
Hudební: Poslech CD Maxim Turbulenc ,, Dopravní zpívánky “, vyhledávání a zpěv písní, kde se vyskytuje dopravní prostředek.FOTO

Za ŠD I. Uherková

Informace k příjezdu
Informace k příjezdu
Informace k příjezdu
Informace k příjezdu
Odjezd ze soustředění 18.10.2019
Info ze soustředění
Soustředění DPS
ZŠ K. Dvořáčka - hledáme učitele 2. stupně
Zápis do kroužků školní družiny
ZÁPIS DO ŠKOLNÍ DRUŽINY PRO ŠKOLNÍ ROK 2019/2020
Termíny výběru stravného na školní rok 2019/2020
Kroužek fyziky a chemie ZŠ K. Dvořáčka ve vysokoškolských laboratořích
VÝLET ZA SBĚR
MATEMATICKÁ SOUTĚŽ 1. TŘÍD
VÝLET DO ZOO
Zpívám, zpíváš, zpíváme!
Motýli a květiny v ŠD
POLICIE V ŠD
ŠKOLNÍ DRUŽINA V DUBNU A KVĚTNU
Jarní koncert DPS
Schůzka rodičů budoucích prvňáčků
Info z švp
Krajské kolo ve vybíjené 5. tříd
Besídka pro maminky
Sněženka dává hattrick!
SETKÁNÍ S OBČANY
Sluníčko zpívalo v Cholticích
I prvňáci už umí recitovat
Den Země na ZŠ K.Dvořáčka
Krajská přehlídka DPS v Orlové
Březen v ŠD aneb VÝPRAVA DO DRAČÍNA
VÝTVARNÉ TVOŘENÍ S RODIČI V 1.B
Podpora polytechnického vzdělání na ZŠ K.Dvořáčka
Velký školní turnaj SUPERFARMÁŘE v ŠD
Karneval se letos konal bez přítomnosti rodičů. Zkusili jsme změnu.
Leden a únor v ŠD aneb Na novém místě a Koncert
ALL STAR pro dobrou věc
Ples žáků 2. stupně
ŠIKULOVÉ na ZŠ K. Dvořáčka
Zápis do kroužků školní družiny
Naši mladí šachisté
Prosinec – Nad oblaky
Školní družina v listopadu
FyzShow tentokrát s hudbou
Pěvecký sbor Kopretina zpívá Bratislavě
ŠKOLNÍ DRUŽINA V ŘÍJNU 2018
Halloween na ZŠ K.Dvořáčka
100 let ČSR na ZŠ K.Dvořáčka
Volné pracovní místo – VYCHOVATELKA ŠKOLNÍ DRUŽINY
Odjezd ze soustředění 19.10.2018
Info - soustředění DPS
Ve školním roce 2018/2019 pracují v ŠD tato oddělení
Oznámení o zrušení zvláštního režimu v ŠD
Info pro veřejnost
Rekonstrukce MŠ
Termíny výběru stravného na školní rok 2018/2019
Veselý den ve školní družině
PRVŇÁČCI 2018/2019 – organizace vyučování
ZŠ K.Dvořáčka ve „Škole v přírodě“
ŠKOLNÍ DRUŽINA V KVĚTNU
Spolupráce ZŠ K. Dvořáčka a MP Orlová
Úspěch kluků ze ZŠ K.Dvořáčka na soutěži ke Dni Země
Jarní koncert
BĚH OSVOBOZENÍ
Dopravní soutěž mladých cyklistů
Beseda se strážníkem
ŠKOLNÍ DRUŽINA V DUBNU
VOLNO ŘEDITELE ŠKOLY
UPOZORNĚNÍ
Dětské sbory soutěžily v Domě kultury
Školní družina v březnu 2018
Ročníkové kolo recitační soutěže
Info z návratu ze soustředění
Info soustředění
Info - soustředění DPS
Info - soustředění DPS 19.3.
Info - soustředění DPS
Školní kolo recitační soutěže
Recitační soutěž 3. tříd
Školní družina v únoru
Karneval ve školní družině
Hurá do městského kola!
DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ 13.3.2018
Recitační soutěž 5.B
Zápisové lístky pro žáky, kteří vycházejí ze ZŠ!!!
Školní družina v lednu
ZŠ K.Dvořáčka – Postup do krajského kola
ZŠ K.Dvořáčka na lyžáku
Po-Vánoční vystoupení BETLÉM
TERMÍN VÝBĚRU ÚPLATY NA NEINVESTIČNÍ NÁKLADY ŠD
Vánoční posezení v ŠD
Školní družina v prosinci
Sněženka ve vánoční Praze
Jedeme do finále
DPS Sluníčko zpívalo na ,, Vánočních akordech “
Mikulášské odpoledne v ŠD
ŠD v listopadu
Svačinový den ve 3.B
Třetí A opět bruslí.
Hoši uspěli
DPS Sluníčko v Bělotíně
UPOZORNĚNÍ
Fun Day ve 3.B
Podzimní tvoření ve 3.B
ŠKOLNÍ DRUŽINA V ŘÍJNU
Ozdravný pobyt
Sněženka si na soustředění „mákla“
Info ze soustředění 17.10.
VOLNO ŘEDITELE ŠKOLY
Malování triček na ZŠ K.Dvořáčka
Stali jsme se PATRONY
Zápis do kroužků při školní družině
Zápis do dětského folklorního souboru Olšina a Olšinka
Termíny výběru stravného na školní rok 2017/2018
PODĚKOVÁNÍ NAŠÍ ŠKOLE


Copyright © 2008 ZŠ Karla Dvořáčka, Orlová - Lutyně webdesign  Tomáš PiprekBarbara Širocká 
19. 10. 2019