Prosinec – Nad oblaky

Prosincová výprava se ze začátku zaměřila na téma NEŽIVÁ PŘÍRODA. Seznámili jsme se s koloběhem vody, zaměřili se na vesmír.
Než přišly Vánoce, navštívil děti ve školní družině také svatý Mikuláš se svou družinou. Děti zpívaly koledy, přednášely básně a zlobivci slibovali, že se pro příští rok polepší. Nakonec dostali sladkou odměnu a zahráli si hry.
Příprava Vánočních svátků se nemůže obejít bez tématu NAŠE RODINA. Povídali jsme si o tom, s kým bydlíme, kdo patří do blízké rodiny a kdo do široké. Kde kdo z rodiny bydlí. Věnovali jsme se kreslení rodinných příslušníků včetně domácích mazlíčků. Pokoušeli jsme se přiřadit rodinným příslušníkům zvířecí vlastnosti a charakter. Bavili jsme se o tom, kdo co má rád a co ho charakterizuje, co si vybavíme při zmínce o dané osobě. Pak pomalu přišly VÁNOCE.
Na ty jsme se připravovaly průběžně již od začátku měsíce, kdy začal advent a mi si povídali o tom, co to advent je, co znamená a jak jej prožíváme. Vyzdobili jsme si třídy, vyráběli Vánoční přáníčka pro rodiče i učitele. Zpívali jsme koledy a seznamovali se s Vánoci jak u nás v české republice tak ve státech okolních i těch vzdálenějších. Co je pro který stát typické, jak vypadá slavnostní večeře, kdo nosí dárky a jak vypadá štědrovečerní večeře.
Ke konci měsíce a před velkým dnem, na který se všechny děti tolik těšily, jsme si pro ně připravily překvapení.
Ve čtvrtek 20. 12. 2018 proběhl v rámci školní družiny projektový den, kdy se děti seznamovaly s historií Vánoc a se zvyky, zvláště pak Slezska. Po besedě si zazpívaly koledy v doprovodu klavíru s paní vychovatelkou Strumínskou. Poté se rozešly do jednotlivých tříd, kde je čekaly tradice, které si mohly vyzkoušet. Děti procházely třídy a zkoušely - pouštění lodiček, krájení jablíčka (kde jim asistovala paní vychovatelka Takácsová), dělení se o oplatky s medem, házení botou aj. Vytvářely si v dílničce paní Uherkové jmenovky na dárečky, skládaly vánoční ubrousky, vytvářely andílky ke stromečku, vybarvovaly Vánoční omalovánky. Také měly možnost vyzkoušet tradiční Vánoční polévku - Voduňku, kterou třetí oddělení pod dohledem paní vychovatelky Valové připravilo.
Po třetí hodině se pomalu rozešly domů, mnozí obohacení o nové znalosti a zkušenosti a hlavně plni dojmů a Vánoční atmosféry.
V pátek pak bylo ve všech odděleních trochu volněji, děti si hrály a chlubily se dárečky z dopoledních besídek.
V ŠD2 dokonce měly děti svou vlastní besídku s dárečky, (podobně jako v úterý ŠD4), kdy si dárečky vysloužily splněním úkolů, které si vzájemně dávaly. Děti si donesly cukroví, zpívaly koledy a užívaly si Vánoční atmosféru.
Nyní si užijí Vánoční prázdniny a v roce 2019 se spolu opět pustíme do nových dobrodružství :)
ČINNOSTI:
Společenskovědní zájmová – Sv. Barbora, Sv. Mikuláš, Sv. Lucie, seznámení s původem adventu, Vánoční zvyky a historie – seznámení pomocí presentací.
Přírodovědná zájmová – seznámení s koloběhem vody – pokusy, vesmír.
Výtvarně zájmová – Námětové práce, Mikulášské omalovánky, čertí labyrint, výroba papírových čertů, Vánoční přáníčka, Vánoční stromečky z namotávané vlny.
Estetická zájmová – Přednes básní, zpěv koled.
Sportovní zájmová – Míčové a pohybové hry v tělocvičně, soutěživé a závodivé hry.
Odpočinková činnost – Četba na pokračování z dětských knih, sledování a poslech pohádek z nosiče.
Rekreační činnost – Společné hry, kontaktní a konstruktivní hry, námětové hry v herně. Společenské hry u stolečků.
FOTO
Za ŠD Bc. Strumínská Tereza

Výběr stravného na říjen 2020
Roušky i ve třídách
Od zítra budou roušky povinné uvnitř všech budov v celém Česku
Od 1. 9. 2020
Výběr stravného na září 2020
VOLNO ŘEDITELE ŠKOLY
ZÁPIS DO ŠKOLNÍ DRUŽINY PRO ŠKOLNÍ ROK 2020/2021
Přeplatky za stravné – březen – termín č. 2
Přeplatky za stravné - březen
Informace pro rodiče budoucích prvňáčků
Info k ŠD
INFO pro rodiče dětí co se budou stravovat od 25.5.2020
Seznam uchazečů přijatých k základnímu vzdělávání na naší základní škole
K zápisu do 1. tříd
Na škole se "maká"
Další možnost zápisu do 1. třídy
Pro žáky 9. tříd
Žádost o ošetřovné při péči o dítě
Výběr stravného na duben 2020 se odkládá na neurčito.
Zápis dětí do 1. tříd bez jejich přítomnosti !
VÝUKOVÝ WEB
Možnost on-line učení
Info pro rodiče
Info pro rodiče: Žádost o ošetřovné
ŠKOLA UZAVŘENA
Školní družina v únoru
Sběrová soutěž 1.pololetí
Olympiáda ve školní družině.
ŠKOLNÍ DRUŽINA V LEDNU
VÝBĚR ÚPLATY NA NEINVESTIČNÍ NÁKLADY ŠD NA DRUHÉ POLOLETÍ šk. roku 2019/2020
Závodivé hry druhých tříd
Kalendář 2020
Mikulášské odpoledně ve školní družině
DPS Sluníčko
DPS Sluníčko
Info pro rodiče - DPS Sluníčko
DPS Sluníčko
Listopad v ŠD aneb Jak se ochočí divoký kůň
FyzShow, naši žáci z 8. A a 9.A opět získali 1. místo.
Halloweenské řádění ve školní družině
Projekt „MRAVENIŠTĚ“
Říjen v mraveništi a na louce
Sněženka opět v Bělotíně
MĚSTSKÉ KOLO VE STŘELBĚ ZE VZDUCHOVÉ PISTOLE
Info pro rodiče
Halloween na ZŠ K. Dvořáčka
Evropský den jazyků na ZŠ K. Dvořáčka
Sbory ZŠ K. Dvořáčka
ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL
Nábor do florbalu
Školní družina v září – „DOBRODRUŽSTVÍ S FERDOU“
Informace k příjezdu
Informace k příjezdu
Informace k příjezdu
Informace k příjezdu
Odjezd ze soustředění 18.10.2019
Info ze soustředění
Soustředění DPS
ZŠ K. Dvořáčka - hledáme učitele 2. stupně
Zápis do kroužků školní družiny
ZÁPIS DO ŠKOLNÍ DRUŽINY PRO ŠKOLNÍ ROK 2019/2020
Termíny výběru stravného na školní rok 2019/2020
Kroužek fyziky a chemie ZŠ K. Dvořáčka ve vysokoškolských laboratořích
VÝLET ZA SBĚR
MATEMATICKÁ SOUTĚŽ 1. TŘÍD
VÝLET DO ZOO
Zpívám, zpíváš, zpíváme!
Motýli a květiny v ŠD
POLICIE V ŠD
ŠKOLNÍ DRUŽINA V DUBNU A KVĚTNU
Jarní koncert DPS
Schůzka rodičů budoucích prvňáčků
Info z švp
Krajské kolo ve vybíjené 5. tříd
Besídka pro maminky
Sněženka dává hattrick!
SETKÁNÍ S OBČANY
Sluníčko zpívalo v Cholticích
I prvňáci už umí recitovat
Den Země na ZŠ K.Dvořáčka
Krajská přehlídka DPS v Orlové
Březen v ŠD aneb VÝPRAVA DO DRAČÍNA
VÝTVARNÉ TVOŘENÍ S RODIČI V 1.B
Podpora polytechnického vzdělání na ZŠ K.Dvořáčka
Velký školní turnaj SUPERFARMÁŘE v ŠD
Karneval se letos konal bez přítomnosti rodičů. Zkusili jsme změnu.
Leden a únor v ŠD aneb Na novém místě a Koncert
ALL STAR pro dobrou věc
Ples žáků 2. stupně
ŠIKULOVÉ na ZŠ K. Dvořáčka
Zápis do kroužků školní družiny
Naši mladí šachisté
Prosinec – Nad oblaky
Školní družina v listopadu
FyzShow tentokrát s hudbou
Pěvecký sbor Kopretina zpívá Bratislavě
ŠKOLNÍ DRUŽINA V ŘÍJNU 2018
Halloween na ZŠ K.Dvořáčka
100 let ČSR na ZŠ K.Dvořáčka
Volné pracovní místo – VYCHOVATELKA ŠKOLNÍ DRUŽINY
Odjezd ze soustředění 19.10.2018
Info - soustředění DPS
Ve školním roce 2018/2019 pracují v ŠD tato oddělení
Oznámení o zrušení zvláštního režimu v ŠD
Info pro veřejnost
Rekonstrukce MŠ
Termíny výběru stravného na školní rok 2018/2019
Veselý den ve školní družině
PRVŇÁČCI 2018/2019 – organizace vyučování
ZŠ K.Dvořáčka ve „Škole v přírodě“
ŠKOLNÍ DRUŽINA V KVĚTNU
Spolupráce ZŠ K. Dvořáčka a MP Orlová
Úspěch kluků ze ZŠ K.Dvořáčka na soutěži ke Dni Země
Jarní koncert
BĚH OSVOBOZENÍ
Dopravní soutěž mladých cyklistů
Beseda se strážníkem
ŠKOLNÍ DRUŽINA V DUBNU
VOLNO ŘEDITELE ŠKOLY
UPOZORNĚNÍ
Dětské sbory soutěžily v Domě kultury
Školní družina v březnu 2018
Ročníkové kolo recitační soutěže
Info z návratu ze soustředění
Info soustředění
Info - soustředění DPS
Info - soustředění DPS 19.3.
Info - soustředění DPS
Školní kolo recitační soutěže
Recitační soutěž 3. tříd
Školní družina v únoru
Karneval ve školní družině
Hurá do městského kola!
DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ 13.3.2018
Recitační soutěž 5.B
Zápisové lístky pro žáky, kteří vycházejí ze ZŠ!!!
Školní družina v lednu
ZŠ K.Dvořáčka – Postup do krajského kola
ZŠ K.Dvořáčka na lyžáku
Po-Vánoční vystoupení BETLÉM
TERMÍN VÝBĚRU ÚPLATY NA NEINVESTIČNÍ NÁKLADY ŠD
Vánoční posezení v ŠD
Školní družina v prosinci
Sněženka ve vánoční Praze
Jedeme do finále
DPS Sluníčko zpívalo na ,, Vánočních akordech “
Mikulášské odpoledne v ŠD
ŠD v listopadu
Svačinový den ve 3.B
Třetí A opět bruslí.
Hoši uspěli
DPS Sluníčko v Bělotíně
UPOZORNĚNÍ
Fun Day ve 3.B
Podzimní tvoření ve 3.B
ŠKOLNÍ DRUŽINA V ŘÍJNU
Ozdravný pobyt
Sněženka si na soustředění „mákla“
Info ze soustředění 17.10.
VOLNO ŘEDITELE ŠKOLY
Malování triček na ZŠ K.Dvořáčka
Stali jsme se PATRONY
Zápis do kroužků při školní družině
Zápis do dětského folklorního souboru Olšina a Olšinka
Termíny výběru stravného na školní rok 2017/2018
PODĚKOVÁNÍ NAŠÍ ŠKOLE


Copyright © 2008 ZŠ Karla Dvořáčka, Orlová - Lutyně webdesign 
24. 09. 2020