Žádost o slovní hodnocení výsledků vzdělávání žáka Zobrazit

Žádost o uvolnění žáka z vyučování předmětu tělesná výchova Zobrazit

Žádost o uvolnění žáka z vyučování - zjednodušená Zobrazit

Žádost o povolení pokračování v základním vzdělávání Zobrazit

Žádost o komisionální přezkoušení žáka Zobrazit

Žádost o uvolnění žáka z družiny - zjednodušená Zobrazit

Žádost o odklad povinné školní docházky Zobrazit

Žádost o povolení vzdělávání podle individuálního vzdělávacího plánu Zobrazit

ŽÁDOST O ODHLÁŠENÍ ZE ŠKOLNÍ DRUŽINY Zobrazit
Souhlas s výjezdem žáka do zahraničí Zobrazit

Souhlas se zařazením žáka do třídy nebo skupiny žáků s rozšířenou výukou některého předmětu nebo skupin předmětů stanovených školním vzdělávacím programem Zobrazit
Prohlášení zákonných zástupců o zdravotním stavu dítěte Zobrazit

Sazebník úhrad Zobrazit

Práva a povinnosti žáků, studentů a zákonných zástupců dětí a nezletilých žáků Zobrazit

Termíny celoměstských akcí v roce 2018 Zobrazit


Copyright © 2008 ZŠ Karla Dvořáčka, Orlová - Lutyně webdesign 
22. 01. 2022