Úvod  |
Pěvecké sbory
Naše základní škola Karla Dvořáčka je známá široké veřejnosti jako škola s rozšířenou výukou hudební výchovy. Za léta práce s pěveckými sbory dosáhla škola mnoha vynikajících výsledků. Práce a provoz sborů vyžadují nemalé finanční prostředky, a tak byla nejdříve založena nadace a od roku 1998 občanské sdružení Sborové a instrumentální studio při ZŠ K. Dvořáčka sdružující rodiče a žáky s rozšířenou výukou HV. V současné době na škole působí sbory: DPS Sluníčko pod vedením P.Bjalončíkové a s korepetitorem A. Stanescu, DPS Sněženka pod vedením K.Macurové a s korepetitorem J.Vrlíkem, DPS Kopretina pod vedením J.Vrlíka a korepetitorem je A.Bína. Žáci 8. a 9. tříd tvoří MPS Základní školy K.Dvořáčka pod vedením J.Vrlíka a A.Bíny.

Copyright © 2008 ZŠ Karla Dvořáčka, Orlová - Lutyně webdesign 
22. 01. 2022