Úvod  
www.facebook.com/Školní-družina-K-Dvořáčka


1.ODDĚLENÍ : 1.A 4.B 4.C vych. Irma Uherková
2.ODDĚLENÍ : 1.B 2.B 3.B vych. Bc. Tereza Strumínská
3.ODDĚLENÍ : 2.A 3.A 5.C 6.B vych. Dagmar Valová
4.ODDĚLENÍ : 1.C 4.A vych. Lucie Sobotková

Tři oddělení jsou v přízemí na nižším stupni . Čtvrté oddělení je u školní jídelny. Ranní provoz je od 6 -8 a v době děleného vyučování ve středu od 6 – 8:45h. Je v oddělení u jídelny. Odpoledne jsou děti do 15:10 ve svých kmenových odděleních .
Děti jsou ze ŠD uvolňovány po obědě do 13:45 hodin, mezi 14:45 - 15:10 hod. Pak jsou děti převedeny a sloučeny do odpoledního oddělení, kde je mohou od 15:20 hod. rodiče vyzvedávat dle potřeby až do 16:30 hod.

VÝBĚR ÚPLATY NA NEINVESTIČNÍ NÁKLADY ŠD NA DRUHÉ POLOLETÍ šk. roku 2018/2019
Termín výběru úplaty na neinvestiční náklady ŠD ve výši 750 Kč pro období únor - červen 2019 je stanoven takto:
Středa 23.1.2019
Čtvrtek 24.1.2019
V době od 6 – 7:30h. v ŠD 4 (oddělení ranní družiny u jídelny).
V době od 15:15 - 16:30hod. v ŠD 1 nebo ŠD 2.

VÝCHOVNĚ -VZDĚLÁVACÍ PROGRAM V ŠD
PROJEKT: U nás v Kvítečkově
Motivace: Nikolaj Nosov , kniha Neználkovy příhody .
ZÁŘÍ: Seznámení s celoročním projektem ,,U nás v Kvítečkově“ .
ŘÍJEN : Naše m ěsto Kvítečkov ( podzim, režim dne, bydliště dětí a současnost Orlové ).
LISTOPAD: Přípravy na cestu (časová pásma, roční období,ekosystémy v ČR a na Zemi).
PROSINEC: Nad oblaky ( neživá příroda, naše rodina, Vánoce ) .
LEDEN : Na novém místě ( etnické skupiny na Zemi, zima, pomoc a tolerance mezi lidmi, význam slova přítel, kamarád, spolužák. ).
ÚNOR : Koncert ( příprava a realizace karnevalu, druhy dramatické tvorby ).
BŘEZEN: Výprava do Dračína ( jaro, Velikonoce , ochrana přírody, třídění odpadu).
DUBEN : Zázraky na čtyřech kolech ( dopravní výchova, záchranné sbory, ochrana zdraví ).
KVĚTEN : Cesta domů (Těšínské Slezsko a Orlová,historie Orlové, hornictví, širší rodina.)
ČERVEN : Veselý den v Kvítečkově. ( mapové značky, co jsme se dozvěděli, léto, vyhodnocení).

TERMÍNY VÝBĚRU ÚPLATY NA NEINVESTIČNÍ NÁKLADY
Úplata je vybírána pouze 2x za školní rok, vždy najednou za pololetí a to ve výši 750 Kč. První za období září – leden, druhá za období únor – červen. Termín výběru na druhé pololetí bude upřesněn v lednu 2019.
Ved. vychovatelka Irma Uherková

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Zobrazit

Výchovně-vzdělávací program školní družiny Zobrazit


Copyright © 2008 ZŠ Karla Dvořáčka, Orlová - Lutyně webdesign  Tomáš PiprekBarbara Širocká 
19. 10. 2019