Úvod  
www.facebook.com/Školní-družina-K-Dvořáčka


Ve školním roce 2021/2022 pracují v ŠD tato oddělení:
1. ODDĚLENÍ : 1.A 2.A vychovatelka Bc. Tereza Strumínská
2. ODDĚLENÍ 1.B 2.B 2.C vedoucí vychovatelka Irma Uherková
3. ODDĚLENÍ : 3.A 3.B vychovatelka Lucie Sobotková
4. ODDĚLENÍ: 4.A 4.B 4.C vychovatelka Andrea Gabčová

Oddělení ŠD1, ŠD2 a ŠD3 jsou v přízemí na nižším stupni . Čtvrté oddělení ŠD4 je u jídelny. Ranní provoz je od 6 -8 a v době děleného vyučování ve středu a čtvrtek od 6 – 8:45h. Je v přízemí nižšího stupně.
Odpoledne jsou děti do 15:10 ve svých kmenových odděleních.
Děti jsou ze ŠD uvolňovány po obědě do 13:45 hodin, mezi 14:45 - 15:10 hod. Pak jsou děti převedeny a sloučeny do odpoledních oddělení, kde je mohou od 15:20 hod. rodiče vyzvedávat dle potřeby až do 16:30 hod.
VÝCHOVNĚ - VZDĚLÁVACÍ PROGRAM V ŠD
PROJEKT: PUTOVÁNÍ S PROVAZNÍČKEM
Motivace: Inka Ciprová , kniha Pavouček Provazníček
ZÁŘÍ: Seznámení s celoročním projektem ,,Putování s Provazníčkem “ .
ŘÍJEN : U Provazníčka doma ( podzim, režim dne, bydliště dětí a současnost Orlové ).
LISTOPAD: Provazníček na výzvědách ( časová pásma, roční období,ekosystémy v ČR a na Zemi ).
PROSINEC: Provazníček se ztratil ( neživá příroda, naše rodina, Vánoce ) .
LEDEN : Provazníček ve světě( etnické skupiny na Zemi, zima, pomoc a tolerance mezi lidmi, význam slova přítel, kamarád, spolužák. ).
ÚNOR : Provazníček vzpomíná ( příprava a realizace karnevalu, druhy dramatické tvorby ).
BŘEZEN: Provazníček pomáhá ( jaro, změny v přírodě,Velikonoce , ochrana přírody, pomoc a tolerance mezi lidmi.)
DUBEN : Provazníček zachraňuje ( dopravní výchova, záchranné sbory, ochrana zdraví ).
KVĚTEN : Provazníček se vrací domů ( Těšínské Slezsko a Orlová,historie Orlové, hornictví, širší rodina.
ČERVEN : Rozloučení s Provazníčkem ( mapové značky, co jsme se dozvěděli, léto, vyhodnocení).

TERMÍNY VÝBĚRU ÚPLATY NA NEINVESTIČNÍ NÁKLADY
Úplata je vybírána pouze 2x za školní rok , vždy najednou za pololetí a to ve výši 750 Kč. První za období září – leden, druhá za období únor – červen. Termín výběru na druhé pololetí bude upřesněn v lednu 2022.


Ved. vychovatelka Irma Uherková

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Zobrazit

Výchovně-vzdělávací program školní družiny Zobrazit


Copyright © 2008 ZŠ Karla Dvořáčka, Orlová - Lutyně webdesign 
28. 10. 2021