Úvod  
www.facebook.com/Školní-družina-K-Dvořáčka


Ve školním roce 2020/2021 pracují v ŠD tato oddělení
1.ODDĚLENÍ : 1.A 2.B 4.A vychovatelka Bc. Tereza Strumínská
2.ODDĚLENÍ : 1.B 3.A ved. vychovatelka Irma Uherková
3.ODDĚLENÍ : 1.C 2.A 4.A vychovatelka Lucie Sobotková
4.ODDĚLENÍ : 3.B 3.C 5.B vychovatelka Andrea Gabčová

Tři oddělení jsou v přízemí na nižším stupni . Čtvrté oddělení je u školní jídelny. Ranní provoz je od 6 -8 a v době děleného vyučování ve středu a čtvrtek od 6 – 8:45h. Je v oddělení u jídelny.
Odpoledne jsou děti do 15:10 ve svých kmenových odděleních.
Děti jsou ze ŠD uvolňovány po obědě do 13:45 hodin, mezi 14:45 - 15:10 hod. Pak jsou děti převedeny a sloučeny do odpoledního oddělení, kde je mohou od 15:20 hod. rodiče vyzvedávat dle potřeby až do 16:30 hod.

VÝCHOVNĚ -VZDĚLÁVACÍ PROGRAM V ŠD

PROJEKT: S pohádkou za poznáním. Motivace: Pohádky českých a světových autorů .
ZÁŘÍ: Seznámení s celoročním projektem ,,S pohádkou za poznáním“ (pravidla chování v ŠD a ŠJ, podzim a změny v přírodě, výroba panelu.)
ŘÍJEN : Po Orlové s malým princem (režim dne, bydliště dětí a současnost Orlové ).
LISTOPAD: Výprava za chronosférou ( časová pásma, roční období,ekosystémy v ČR a na Zemi ).
PROSINEC: Pohádky pod stromeček ( neživá příroda, naše rodina, Vánoce a vánoční zvyky ) .
LEDEN : Cesta kolem světa ( etnické skupiny na Zemi, zima, význam slova přítel, kamarád, spolužák).
ÚNOR : Princezny a piráti ( příprava a realizace karnevalu, masopust, druhy dramatické tvorby ).
BŘEZEN: Narodil se brouček ( jaro, Velikonoce, pomoc a tolerance mezi lidmi,ochrana přírody). DUBEN : S Hurvínkem k doktorovi ( dopravní výchova, záchranné sbory, ochrana zdraví ).
KVĚTEN : S černou kněžnou po Slezsku ( Těšínské Slezsko a Orlová,historie Orlové, hornictví, širší rodina).
ČERVEN : A pohádky je konec ( mapové značky, třídíme odpad,co jsme se dozvěděli, léto a změny v přírodě, vyhodnocení).

TERMÍNY VÝBĚRU ÚPLATY NA NEINVESTIČNÍ NÁKLADY
Úplata je vybírána pouze 2x za školní rok, vždy najednou za pololetí a to ve výši 750 Kč.
První za období září – leden, druhá za období únor – červen. Termín výběru na druhé pololetí bude upřesněn v lednu 2021.

Ved. vychovatelka Irma Uherková


VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Zobrazit

Výchovně-vzdělávací program školní družiny Zobrazit


Copyright © 2008 ZŠ Karla Dvořáčka, Orlová - Lutyně webdesign 
16. 01. 2021