Úvod  
www.facebook.com/Školní-družina-K-Dvořáčka


Ve školním roce 2019/2020 pracují v ŠD tato oddělení

1. ODDĚLENÍ : 1.B, 2.B, 2.C ( část dětí) vych. Bc. Tereza Strumínská
2. ODDĚLENÍ : 2.A., 2.C vych. Irma Uherková
3. ODDĚLENÍ : 3.A, 3.B, 4.A, 4.B, 5.A vych. Dagmar Valová
4. ODDĚLENÍ : 1.A vych. Lucie Sobotková

Tři oddělení jsou v přízemí na nižším stupni . Čtvrté oddělení je u školní jídelny. Ranní provoz je od 6 - 8 a v době děleného vyučování ve středu od 6 – 8:45h. Je v oddělení u jídelny. Odpoledne jsou děti do 15:10 ve svých kmenových odděleních .
Děti jsou ze ŠD uvolňovány po obědě do 13:45 hodin a v době mezi 14:45 - 15:10 hod. Pak jsou děti převedeny a sloučeny do odpoledního oddělení, kde je mohou od 15:20 hod. rodiče vyzvedávat dle potřeby až do 16:30 hod.

VÝCHOVNĚ - VZDĚLÁVACÍ PROGRAM V ŠD
PROJEKT: Dobrodružství s Ferdou
Motivace: Knížka Ferdy mravence, autor Ondřej Sekora
ZÁŘÍ: Seznámení s celoročním projektem ,, Dobrodružství s Ferdou“ (prohlídka prostor školy, pravidla chování v ŠD a ŠJ, podzim a změny v přírodě).
ŘÍJEN: V mraveništi a na louce ( režim dne, mé bydliště, občanská vybavenost, kulturní a sportovní život ve městě).
LISTOPAD: Jak se ochočí divoký kůň (časová pásma na Zemi, roční období, ekosystémy v ČR a ve světě).
PROSINEC: Velká noční slavnost ( neživá příroda, naše rodina, Vánoce).
LEDEN: Ferda v cizích službách (význam slova přítel, kamarád, spolužák, etnické skupiny na Zemi, zima a změny v přírodě, druhy dramatické tvorby).
ÚNOR: Jak si hmyzí nestvůra dělal zuby na mravence ( Masopust, příprava a realizace karnevalu).
BŘEZEN: O nejslavnějším dnu chrostíků (pomoc a tolerance mezi lidmi, jaro, Velikonoce).
DUBEN : O tajemné neznámé lodi (dopravní výchova, záchranné sbory, ochrana zdraví).
KVĚTEN : O velkých zápasech s býky ( Těšínské Slezsko a Orlová, historie Orlové, hornictví, širší rodina).
ČERVEN : Ferdova veselá jízda(mapové značky, třídíme odpad, co jsme se dozvěděli, léto, vyhodnocení).

TERMÍNY VÝBĚRU ÚPLATY NA NEINVESTIČNÍ NÁKLADY
Úplata je vybírána pouze 2x za školní rok, vždy najednou za pololetí a to ve výši 750 Kč. První za období září – leden, druhá za období únor – červen. Termín výběru na druhé pololetí bude upřesněn v lednu 2020.
Ved. vychovatelka Irma Uherková

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Zobrazit

Výchovně-vzdělávací program školní družiny Zobrazit


Copyright © 2008 ZŠ Karla Dvořáčka, Orlová - Lutyně webdesign 
09. 07. 2020