Úvod  
Školská rada
- vyjadřuje se k návrhům školních vzdělávacích programů a k jejich následnému uskutečňování
- schvaluje výroční zprávu o činnosti školy
- schvaluje školní řád, ve středních a vyšších odborných školách stipendijní řád, a navrhuje jejich změny
- schvaluje pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků v základních a středních školách
- podílí se na zpracování koncepčních záměrů rozvoje školy
- projednává návrh rozpočtu právnické osoby na další rok, a navrhuje opatření ke zlepšení hospodaření
- projednává inspekční zprávy České školní inspekce
- podává podněty a oznámení řediteli školy, zřizovateli, orgánům vykonávajícím státní správu ve školství a dalším orgánům státní správy
- podává návrh na odvolání ředitele
- podává návrh na vyhlášení konkursu na ředitele školy

Složení školské rady od 01.01.2015
Za zákonné zástupce nezletilých žáků: Michal Pavlištík, Kristýna Králová
Za pedagogické pracovníky školy: Mgr. Eva Laschová, Mgr.Martin Czaja
Za zřizovatele: Mgr. Kamil Paloncy, Mgr. Miroslav Chlubna

Jednací řád

Zápis 01/2015

Zápis 03/2015

Zápis 10/2015

Zápis 09/2016

Zápis 10/2016

Zápis 9/2017

Zápis 02/2018

Zápis 08/2018

Zápis 10/2018

Zápis 10/2019

Zápis 10/2020

Zápis 09/2021

Copyright © 2008 ZŠ Karla Dvořáčka, Orlová - Lutyně webdesign 
30. 11. 2021