Úvod  
Zájmová činnost

Sportovní kroužek je určen žákům 5. tříd. Každé úterý se scházíme od 12.45 hod. do 13.30 hod. v tělocvičně naší školy. V tomto školním roce navštěvuje kroužek 23 žáků - kluků i holek. Hrajeme to, co nás nejvíce baví: vybíjenou, florbal, fotbal, přehazovanou a jiné hry. Někdy zase zkoušíme základy volejbalu nebo košíkové. Připravujeme se tak na městská kola sportovních soutěží pro 1. stupeň základní školy - vybíjenou, sálovou kopanou a turnaj v minikopané - Mc Donald´s Cup, kde se pravidelně umísťujeme na předních místech.

Kroužek vede E. KunčíkováChemický kroužek pracuje na naší škole od roku 1998 pod vedením Mgr. Alice Nogové. Jeho členové se zabývají zajímavými chemickými pokusy, řeší chemické olympiády a každoročně se podílejí na organizaci Dne Země. Během jeho činnosti byli členové chemického kroužku úspěšní také v okresních kolech chemických olympiád. V roce 2000 to bylo 1. místo Vojtěcha Skubaniče, který se pak stal úspěšným řešitelem krajského kola, a v roce 2005 3. místo Roberta Štětky, který byl rovněž v krajském kole úspěšným řešitelem.
Ve školním roce 2014/2015 došlo k několika významným změnám. Kroužek chemie pracuje nyní pod vedením Ing. Anny Papajové. Nově vznikl kroužek fyziky, který vede Mgr. Alice Nogová. Členové kroužku fyziky provádějí především zajímavá měření fyzikálních veličin pomocí systému Vernier. Jedná se o čidla připojitelná k PC, která umožňují kontinuální měření hodnot a následnou analýzu pomocí grafu.
A s novým školním rokem 2016/2017 dochází opět k malé změně. Oba kroužky se sloučily a žáci se budou věnovat fyzice i chemii vždy ve čtvrtek odpoledne

Kroužek vede : A.Nogová, A. PapajováOlšinka národopisný soubor začal působit při ZŠ K.Dvořáčka 1230 v Orlové v prosinci 1992. Jeho základnu tvoří asi 40 - 45 dětí taneční složky ve věku 5 – 15 let a 9 členů muziky, ve které hrají dospělí i děti. Zaměřuje se na tance, písně a zvyky dětí především z Orlovska, které předvádí na jevištích celé ČR, ale viděli jej také diváci v Polsku, Bulharsku, Litevské republice. Při svých pořadech pro školy seznamuje děti jak se jejich vrstevníci bavili před více než 150 lety. Je garantem dětské části folklorních městských slavností “Orlovské léto“, kdy si zve jako hosta dětský folklorní soubor z jiného regionu ČR. Zkoušky v tělocvičně ve čtvrtek od 15,30 do 18,00 hodin. NOVĚ: čtvrtek 16,30 - 17,30 v prostorách ranní družiny vedoucí Lucie Anna Siostrzonek.

Vedoucí souboru : D.ValováKroužek dovedných rukou je určen všem žákům školy od 1- 5 třídy. Náplň kroužku je žánrově velmi pestrá. Děti se seznamují s různými výtvarnými technikami. Pracujeme s přírodními materiály, využíváme odpadový materiál, pracujeme s keramickou hlínou. Děti si vyzkouší i výrobky z kulinářské oblasti, na závěr si připravujeme pohoštění. Scházíme ve středu v lichém týdnu ve 2. oddělení v budově školní družiny od 15.15 – 16.30 hod.

Kroužek vede : I.UherkováChovatelský kroužek je určen hlavně žákům 2. stupně, koná se každé pondělí od 7.00 – 7.45. Pravidelné krmení pak probíhá každý pracovní den od 7.25. Žáci se starají o mnohonožky, oblovky, cvrčky, chameleóna. Tato zvířata jsou umístěna v teráriích v přírodopisné pracovně. Podařilo se nám zavést chov oblovek i cvrčků – viz foto. Žáci 5. ročníku pečují o kanáry umístěné ve voliéře na chodbě, druháci mají ve své třídě terárium s několika druhy pakobylek.

Kroužek vede : D.Molínková


Pohybové hry scházíme se v sudé pondělky v tělocvičně od 13,30 do 14,15. Hravou formou rozvíjíme pohybové dovednosti, rychlost, obratnost.

Kroužek vede : M.Heczková


Sportovní kroužek pro děti 4. tříd. Bude v úterý od 13.30 do 14.30, sraz ve 13.30 u zadního vchodu (u jídelny).

Kroužek vede : K.Macurová


"Veselé zpívání" pro žáky 1.A třídy, vždy v pondělí od 11.50 do 12.35, děti půjdou rovnou z vyučování.
"Veselé pískání".

Kroužky vede : P.Bjalončíková


"PSANÍ PRO RADOST I." Každé úterý: 7.15 - 7.45 Žáci si hravou formou budou rozvíjet jemnou motoriku ruky, seznámí se s jinými typy písma pro lepší komunikaci v životě.

Kroužek vede : P. Valová


"PSANÍ PRO RADOST II." Každý čtvrtek: 7.15 - 7.45 Žáci si hravou formou budou rozvíjet jemnou motoriku ruky, seznámí se s jinými typy písma pro lepší komunikaci v životě.

Kroužek vede : D. Murycová


Dramatický kroužek "Růžička" je určen převážně žákům prvního stupně. V kroužku se věnujeme rozvoji každé individuální osobnosti, pomáháme si s přemáháním trémy a učíme se ovládat vlastní emoce. Seznamujeme se s možnostmi využití vlastního hlasu a řeči těla. Hrajeme relaxační, pantomimické i improvizační hry, průběžně nacvičujeme malé představení pro spolužáky a rodiče. Scházíme se každé pondělí od 15:20 do 17:00.

Kroužek vede : T. Strumínská


Sportovní kroužek je určen pro chlapce 7. ročníku. Scházíme se každou středu od 14:00 do 14:45 hod. v herně nebo tělocvičně školy. Kroužek je zaměřen na stolní tenis a míčové hry.
Příprava studentů k přijímacím zkouškám z matematiky je určena pro žáky 9.A třídy, Scházíme se každý čtvrtek od 7:00 do 7:45 hod. ve třídě 7.B. Náplni schůzek je vypracovávaní didaktických testů přijímacích zkoušek, jejich rozborům, prohlubování učiva, řešení náročnějších úloh a také podávání informací o podobě, průběhu,struktuře a hodnocení přijímací zkoušky.

Kroužek vede : Š. Slívová


Doučování 8.A, 8.B je určeno pro žáky s problémy při osvojení učiva a pro žáky s delší absencí. Doučování je pravidelné každý čtvrtek od 13:50 hod do 14:35 hod.
Kroužek matematiky pro žáky 8.ročníku je určen pro zájemce, kteří chtějí řešit příklady složitější a pomalu se tak připravovat k přijímacímu řízení na ŠS. Kroužek je každý pátek ob 13:50 hod do 14:35 hod.

Kroužky vede : D. Molínková


KREATIV - výtvarný kroužek, kde budou žáci 2. stupně mít možnost si vyzkoušet nejrůznější výtvarné techniky. Můžou se těšit na práci s keramickou hlínou, polymerovou hmotou, přírodními materiály, korálky, malování na textil, decoupage. Vyzkouší si základy scrapbookingu, pedigu z papíru, quillingu. Probíhá 2x do měsíce v pondělí formou samostatných kurzů.

Kroužek vede : Gražyna Chobotová, Kateřina Káňová, Anna Papajová


PŘÍPRAVA STUDENTŮ z matematiky – je primárně koncipována k přípravě na přijímací zkoušky z matematiky na střední školy, rovněž dobře poslouží pro zlepšení studijního prospěchu, zopakování si základů nebo k rozšíření znalostí žáků. Probíhá jednou týdně ve středu.

Kroužky vede : A. Papajová


Kroužek JČ slouží přípravě žáků devátého ročníku k přijímacím zkouškám. Kroužek je každý čtvrtek od 14:00 hod do 15:00 hod.Doučování z JČ má pomoci žákům sedmého ročníku. Doučování probíhá dle potřeb žáků.

Kroužky vede : G. Chobotová


Kondiční cvičení - posilovací kroužek pro žáky 8. a 9. tříd, středa 6:55. Volejbal - nácvik a hra volejbalu, pondělí 6:55. Příprava k přijímacím zkouškám z českého jazyka pro 9.B, čtvrtek 6:55.

Kroužky vede : H. Tešnar


"Basketbal - přípravka" Začátkem školního roku 2015/2016 zahájila činnost basketbalová přípravka klubu BK SNAKES pro děti 1. - 4. tříd. Děti trénují jednou týdně vždy v pondělí. Jsou vytvořeny 2 tréninkové skupiny (1. - 2. třída a 3. - 4. třída). Více informací na: www.bksnakes.cz.

Copyright © 2008 ZŠ Karla Dvořáčka, Orlová - Lutyně webdesign  Tomáš PiprekBarbara Širocká 
23. 07. 2018