Úvod  
Zaměstnanci školy

Všichni zaměstnanci školy mají e-mail ve tvaru:
jmeno.prijmeni@zsdvoracka.cz

Mgr. Zdeněk Nowak - ředitel školy - zastupce@zsdvoracka.cz
Mgr. Eva Laschová - zástupce ředitele pro I.stupeň
Mgr. Alice Nogová - zástupce ředitele pro II.stupeň
Petra Červená - samostatný referent
Bc. Iveta Funková - ekonom školy

1.A Mgr. Martina Bartoňková
1.B Mgr. Pavlína Valová
1.C Mgr. Martina Honlová
2.A Mgr. Eva Kunčíková
2.B Mgr. Kateřina Majerová
3.A Mgr. Karla Macurová
3.B Mgr. Zdeňka Mrakviová
3.C Mgr. Drahomíra Fiedorová
4.A Mgr. Miluše Heczková
4.B Mgr. Marcela Ryšavá
5.A Mgr. Pavla Bjalončíková
5.B Mgr. Šárka Cenková

6.A Mgr. Blanka Richterová
6.B Mgr. Adam Zelinka
6.C Mgr. Jana Žebroková
7.A Mgr. Gražyna Chobotová
7.B Mgr. Markéta Hanáková - garant EVVO
7.C Věra Unucková
8.A Mgr. Martin Czaja-ICT metodik, preventista sociálně-patologických jevů
8.B Mgr. Dagmar Molínková
9.A Mgr. Jana Czajová - výchovný poradce školy
9.B Ing. Anna Papajová

Netřídní :
Mgr. Anna Karasová - speciální pedagog
Mgr. Jaromír Vrlík
Bc. Bára Letochová
Mgr. Eva Vilhelmová
Mgr. Lucie Anna Siostrzonek
Mgr. Daniel Liszok
Mgr. Petra Šostoková

Školní družina :
Irma Uherková vedoucí ŠD
Bc. Tereza Strumínská
Lucie Sobotková
Andrea Gabčová

Asistenti pedagoga :
Emílie Žišková
Hana Czajová
Jana Šimanská
Michaela Unucková
Blanka Niesytová
Šárka Fabiánová
Mgr. Dana Krsková
Sabina Takacsová


Copyright © 2008 ZŠ Karla Dvořáčka, Orlová - Lutyně webdesign 
11. 04. 2021