Kalendář akcí

P Ú S Č P S N
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
Drobečková navigace

Úvod > Družina

Družina

Vyhodnocení evaluačního dotazníku školní družiny šk. rok 2021/2022

Počet dětí: 100

Počet odevzdaných dotazníků: 88

Spokojenost s prací ŠD:

Spokojen 82    Spokojeni s výhradami: 5    Nespokojen: 1

Komunikace s vychovatelkami:

Výborná 75    Uspokojivá: 12    Špatná: 1

Nabídka zájmových činností pro děti :

Pestrá a zajímavá : 73    Průměrná : 13    Nedostačující: 1

Hodnocení akce pro rodiče s dětmi Retro odpoledne:

Zajímavá a nápaditá: 40    S výhradami: 1    Nezaujala: 1

Zbytek se nezúčastnil, nemůže hodnotit.

Akce, které by byli rodiči ochotni se zúčastnit:

Karneval : 47    Výtvarná dílna : 50    Retro odpoledne: 32    Sportovní odpoledne: 2

 

Děkujeme všem rodičům, kteří se zapojili do vyplnění evaluačního dotazníku.

Z průzkumu vyplývá že většina rodičů je s prací a činností školní družiny spokojená.

Vašimi náměty, postřehy a připomínkami se budeme zaobírat a jsou pro nás inspirativní pro příští školní rok.

Společná akce s dětmi, kterou rodiče vybrali pro příští školní rok, je karneval.

S vyhodnocením dotazníku, a z toho plynoucími opatřeními pro příští školní rok, bylo seznámeno vedení školy. Podrobnější informace jsou k nahlédnutí u vedoucí vychovatelky ŠD.

Za ŠD zpracovala vedoucí vychovatelka I. Uherková

 

ZÁPIS DO ŠKOLNÍ DRUŽINY PRO ŠKOLNÍ ROK 2022/2023

 

Zápis dětí do školní družiny pro šk. rok 2022/2023 se koná ve čtvrtek 25. a v pátek 26. srpna 2022 od 10.00 – 16.00 hodin v prostorách ŠD. Vchod nižšího stupně. Při zápisu se vybírá úplata na neinvestiční náklady za  1. pololetí ve výši 1000 Kč a dobrovolný dar ve výši 100 Kč na pololetí.

Pokud máte zájem o pokračování docházky dítěte do ŠD, je nutno dítě opět přihlásit. Pokračování v docházce do ŠD není automatické. Totéž platí i pro předběžně nahlášené děti.

Facebook

Ve školním roce 2021/2022 pracují v ŠD tato oddělení:

 1. ODDĚLENÍ : 1.A 2.A vychovatelka Bc. Tereza Strumínská
 2. ODDĚLENÍ 1.B 2.B 2.C vedoucí vychovatelka Irma Uherková
 3. ODDĚLENÍ : 3.A 3.B vychovatelka Lucie Sobotková
 4. ODDĚLENÍ: 4.A 4.B 4.C vychovatelka Andrea Gabčová
 • Oddělení ŠD1, ŠD2 a ŠD3 jsou v přízemí na nižším stupni . Čtvrté oddělení ŠD4 je u jídelny. Ranní provoz je od 6 -8 a v době děleného vyučování ve středu a čtvrtek od 6 – 8:45h. Je v přízemí nižšího stupně.
 • Odpoledne jsou děti do 15:10 ve svých kmenových odděleních.
 • Děti jsou ze ŠD uvolňovány po obědě do 13:45 hodin, mezi 14:45 - 15:10 hod. Pak jsou děti převedeny a sloučeny do odpoledních oddělení, kde je mohou od 15:20 hod. rodiče vyzvedávat dle potřeby až do 16:30 hod.
 • VÝCHOVNĚ - VZDĚLÁVACÍ PROGRAM V ŠD
 • PROJEKT: PUTOVÁNÍ S PROVAZNÍČKEM
 • Motivace: Inka Ciprová, kniha Pavouček Provazníček
 • ZÁŘÍ: Seznámení s celoročním projektem ,,Putování s Provazníčkem“.
 • ŘÍJEN: U Provazníčka doma (podzim, režim dne, bydliště dětí a současnost Orlové).
 • LISTOPAD: Provazníček na výzvědách (časová pásma, roční období,ekosystémy v ČR a na Zemi).
 • PROSINEC: Provazníček se ztratil (neživá příroda, naše rodina, Vánoce).
 • LEDEN: Provazníček ve světě (etnické skupiny na Zemi, zima, pomoc a tolerance mezi lidmi, význam slova přítel, kamarád, spolužák).
 • ÚNOR: Provazníček vzpomíná (příprava a realizace karnevalu, druhy dramatické tvorby).
 • BŘEZEN: Provazníček pomáhá (jaro, změny v přírodě, Velikonoce, ochrana přírody, pomoc a tolerance mezi lidmi)
 • DUBEN: Provazníček zachraňuje (dopravní výchova, záchranné sbory, ochrana zdraví).
 • KVĚTEN: Provazníček se vrací domů (Těšínské Slezsko a Orlová,historie Orlové, hornictví, širší rodina.
 • ČERVEN: Rozloučení s Provazníčkem (mapové značky, co jsme se dozvěděli, léto, vyhodnocení).

Termíny výběru úplaty na neinvestiční náklady

Úplata je vybírána pouze 2x za školní rok , vždy najednou za pololetí a to ve výši 750 Kč. První za období září – leden, druhá za období únor – červen. Termín výběru na druhé pololetí bude upřesněn v lednu 2022.

Ved. vychovatelka Irma Uherková