Kalendář akcí

P Ú S Č P S N
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4
Drobečková navigace

Úvod > O škole > Školní parlament

Školní parlament

Školní parlament 2021/2022

 • 6.A: Matěj Klíma, Laura Pilchová
 • 6.B: Matěj Buňka, Renáta Svrčinová
 • 7.A: Karolína Ondrušová, Richard Gál
 • 7.B: Tereza Kroczková, Barbora Telčerová
 • 7.C: Valerie Kudelová, Marek Pác
 • 8.A: Tereza Brodová, Natálie Pipreková
 • 8.B: Jiří Kusník, Dalibor Olšanský
 • 8.C: Michal Herák, Patrik Svrčina
 • 9.A: Karolína Knapíková, Dominik Pukovec
 • 9.B: Eliška Svrčinová, Karel Křon
 • Předseda: Tereza Brodová (8.A)
 • Místopředseda: Karolína Knapíková (9.A)
 • Zapisovatel: Dominik Pukovec, Valerie Kudelová
 • Koordinátor: Ing. Anna Papajová
 • Stanovy školního parlamentu ZŠ K. Dvořáčka 1230 Orlová

1. Cíle parlamentu aneb proč se scházíme:

 • chceme být prostředníky mezi žáky, učiteli a zajišťovat vzájemnou komunikaci a spolupráci
 • chceme pomáhat organizovat chod školy a spolupodílet se na přípravě a realizaci kulturních a sportovních akcí
 • chceme pracovat na zlepšování klimatu školy – odbourávat lhostejnost a nezájem
 • chceme vyjádřit své názory a požadavky, zprostředkovávat informace třídám…

2. Naše povinnosti:

 • docházet pravidelně na jednání parlamentu nebo se předem omluvit předsedovi
 • hájit názory třídy a přednášet je na jednáních
 • informovat třídu o jednání parlamentu, jeho úkolech, činnosti…
 • snažit se o iniciativu, ochotu, pomoc a spolupráci nejen se spolužáky, ale i s učiteli a vedením školy

3. Stanovy parlamentu a funkce členů parlamentu:

 • volby do parlamentu probíhají 1x ročně, na počátku školního roku za pomoci třídního učitele v 5. – 9. třídách
 • každou třídu zastupuje 1žák – poslanec, který má v parlamentu 1 hlas – ke schválení návrhu je potřeba ½ hlasů přítomných poslanců
 • mandát poslance trvá 1 školní rok
 • jednání parlamentu probíhá 1x měsíčně nebo dle potřeby
 • jednání svolává předseda min. 3 dny před jednáním
 • všechna jednání jsou veřejná, o datu a místu konání informuje pověřená osoba na nástěnce, kterou má parlament k dispozici
 • předseda – je volen poslanci na 1. zasedání
  • je starší 12-ti let
  • sestavuje program jednání a řídí jej
  • má přednostní právo přihlásit se do diskuse
  • svolává další jednání parlamentu
  • koordinuje činnost pracovních skupin
 • místopředseda - v nepřítomnosti předsedy přebírá jeho práva a povinnosti
 • zapisovatel - provádí zápis z jednání
 • pracovní skupiny - pracují na daných projektech, problémech nebo akcích
  • o své činnosti informují předsedu, koordinátora a ostatní poslance
 • koordinátor - poradce školního parlamentu z pedagogického sboru
  • účastní se každého zasedání
  • úzce spolupracuje s předsedou
  • předkládá návrhy své a svých kolegů
  • při hlasování nemá hlasovací právo

4. Pravidla chování poslanců na schůzích, sankce:

 • všichni se chovají a mluví slušně a neskáčí druhým do řeči
 • do rozpravy se mohou přihlásit poslanci zvednutím ruky, nemluví-li k věci, může jim předseda odejmout slovo
 • všichni jsou dochvilní a svou nepřítomnost předem omluví předsedovi nebo koordinátorovi
 • pokud se 3x bez omluvení poslanec nedostaví, může být vyloučen a nahrazen jiným poslancem
 • všichni plní své povinnosti

5. Závěrečná ustanovení

 • školní parlament každý rok ustaví komisi, která vytvoří dokument, jenž zhodnotí činnost, úspěchy i neúspěchy školního parlamentu za uplynulé funkční období
 • stanovy mohou být změněny po souhlasu 2/3 přítomných poslanců školního parlamentu, návrhy na změnu může podat kterýkoli poslanec
 • tyto stanovy platí v daném znění od 3.3.2009