Kalendář akcí

P Ú S Č P S N
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
Drobečková navigace

Úvod > O škole > Školní parlament

Školní parlament

Školní parlament 2023/2024

 • 6.A: Havlíček Dominik, Teslíková Sofie
 • 6.B: Nitková Kristýna, Průchová Natálie
 • 6.C: Noga Daniel, Gemrot Robin
 • 7.A: Gajdošíková Tereza, Fuksová Vendula
 • 7.B: Buňka Lukáš, Šandrik Daniel, Tereza Pavlištíková
 • 8.A: Pilchová Laura, Niedobová Tereza
 • 8.B: Svrčinová Renáta, Gubišová Hana, Kovačíková Magdaléna
 • 9.A: Fičorová Adéla, Ondrušová Karolína
 • 9.B: Hrehová Nathálie, Uherková Karolína
 • Předseda: Pilchová Laura (8.A)
 • Místopředseda: Svrčinová Renáta (8.B)
 • Zapisovatel: Šandrik Daniel (7.B)
 • Koordinátor: Ing. Anna Papajová
 • Stanovy školního parlamentu ZŠ K. Dvořáčka 1230 Orlová

1. Cíle parlamentu aneb proč se scházíme:

 • chceme být prostředníky mezi žáky, učiteli a zajišťovat vzájemnou komunikaci a spolupráci
 • chceme pomáhat organizovat chod školy a spolupodílet se na přípravě a realizaci kulturních a sportovních akcí
 • chceme pracovat na zlepšování klimatu školy – odbourávat lhostejnost a nezájem
 • chceme vyjádřit své názory a požadavky, zprostředkovávat informace třídám…

2. Naše povinnosti:

 • docházet pravidelně na jednání parlamentu nebo se předem omluvit předsedovi
 • hájit názory třídy a přednášet je na jednáních
 • informovat třídu o jednání parlamentu, jeho úkolech, činnosti…
 • snažit se o iniciativu, ochotu, pomoc a spolupráci nejen se spolužáky, ale i s učiteli a vedením školy

3. Stanovy parlamentu a funkce členů parlamentu:

 • volby do parlamentu probíhají 1x ročně, na počátku školního roku za pomoci třídního učitele v 5. – 9. třídách
 • každou třídu zastupují 2 žáci – poslanec, má v parlamentu 1 hlas – ke schválení návrhu je potřeba ½ hlasů přítomných poslanců
 • mandát poslance trvá 1 školní rok
 • jednání parlamentu probíhá 3x ročně + pracovní schůzky dle potřeby
 • jednání svolává předseda min. 3 dny před jednáním
 • všechna jednání jsou veřejná, o datu a místu konání informuje pověřená osoba na nástěnce, kterou má parlament k dispozici
 • předseda – je volen poslanci na 1. zasedání
  • je starší 12-ti let
  • sestavuje program jednání a řídí jej
  • má přednostní právo přihlásit se do diskuse
  • svolává další jednání parlamentu
  • koordinuje činnost pracovních skupin
 • místopředseda - v nepřítomnosti předsedy přebírá jeho práva a povinnosti
 • zapisovatel - provádí zápis z jednání
 • pracovní skupiny - pracují na daných projektech, problémech nebo akcích
  • o své činnosti informují předsedu, koordinátora a ostatní poslance
 • koordinátor - poradce školního parlamentu z pedagogického sboru
  • účastní se každého zasedání
  • úzce spolupracuje s předsedou
  • předkládá návrhy své a svých kolegů
  • při hlasování nemá hlasovací právo

4. Pravidla chování poslanců na schůzích, sankce:

 • všichni se chovají a mluví slušně a neskáčí druhým do řeči
 • do rozpravy se mohou přihlásit poslanci zvednutím ruky, nemluví-li k věci, může jim předseda odejmout slovo
 • všichni jsou dochvilní a svou nepřítomnost předem omluví předsedovi nebo koordinátorovi
 • pokud se 3x bez omluvení poslanec nedostaví, může být vyloučen a nahrazen jiným poslancem
 • všichni plní své povinnosti

5. Závěrečná ustanovení

 • školní parlament každý rok ustaví komisi, která vytvoří dokument, jenž zhodnotí činnost, úspěchy i neúspěchy školního parlamentu za uplynulé funkční období
 • stanovy mohou být změněny po souhlasu 2/3 přítomných poslanců školního parlamentu, návrhy na změnu může podat kterýkoli poslanec
 • tyto stanovy platí v daném znění od 3.3.2009